Ilmi tullut virheellisesti tehtyjä CPNP ilmoituksia: Vastuuhenkilö, löytyyhän sinulta tunnukset?

08.11.2021

Kaikki markkinoille laskettavat tuotteet ilmoitetaan EU:n kosmetiikkatietokantaan (Cosmetic Product Notification Portal eli CPNP). Vastuuhenkilöllä on velvollisuus laatia CPNP ilmoitus. Tietokannasta kosmetiikka valvovat viranomaiset EU jäsenmaissa (Suomessa Tukes) sekä myrkytystietokeskukset saavat tietoa markkinoilla olevista tuotteista. Valmistaja velvollinen ilmoittamaan myös tietojen muutokset, tai mikäli tuote poistuu markkinoilta.

Turvallinenkosmetiikka.fi -palvelun asiakkailla nämä asiat ovat kunnossa. Jos olet käyttänyt palveluitamme, sinulla ei siis pitäisi olla mitään hätää! Asia koskee muiden palveluntarjoajien asiakkaita. 

CPNP ilmoituksen tekemisestä vastaa tuotteen vastuuhenkilö, eli yleensä valmistaja tai jälleenmyyjä. Palvelua on tarjottu osana turvallisuuden arviointia, ja mekin autamme asiakkaittamme CPNP portaalin käytössä ja tuotteiden ilmoittamisessa portaaliin. Joskus, varsinkin silloin kun portaali otettiin käyttöön, ovat ilmoituksia tehneet turvallisuusarvioijat omiin nimiinsä, omilla tunnuksillaan. Näin ei kuitenkaan pidä toimia. Tunnukset ovat henkilö- ja organisaatiokohtaiset. Vastuuhenkilöllä pitää siis olla omat tunnukset hallusaan. Jos organisaatiosi toimii jonkin tuotteen vastuuhenkilönä, varmista että sinulla on tunnukset tallessa ja hallussa. 

Syksyn mittaan on ilmennyt useita tapauksia, joissa arvioija on tehnyt ilmoituksia omilla tunnuksillaan tai pidättänyt asiakkaan tunnukset itsellään. Jos arvioija lopettaa toiminsa eikä siirrä tietoja vastuuhenkilön haltuun, ei vastuuhenkilö enää pääse käsiksi omiin tietoihinsa. Tämä tarkoittaa, että tuotetietoja ei voida päivittää, uusista tuotteista ei voida tehdä ilmoituksia, eikä tuotteiden poistumisesta markkinoilta voida ilmoittaa viranomaiselle.

Jos et ole varma, mikä tunnustesi tilanne on, on hyvä lähteä selvittämään asiaa ajoissa. Jos tunnuksesi salasana on kadonnut, mutta tiedät millä sähköpostilla se on luotu, pystyy salasanan useimmiten helposti palauttamaan. Voit palauttaa salasanan EU Login sivustolla: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

Autamme ja neuvomme, jos huomaat tunnuksesi kadonneen etkä ole varma miten toimia.