Kosmetiikan turvallisuusarviot

EU lainsäädäntö (EC 1223/2009) edellyttää, että valmistaja arvioituttaa tuotteensa ennen tuotteen markkinoille saattamista. Kosmetiikkatuotteesta koostetaan kokonaisvaltainen turvallisuuden arviointi, kosmetiikan turvallisuusarvio tai Cosmetic Product Safety Report eli CPSR. 


Mikä on kosmetiikkatuotteen turvallisuusarvio eli CPSR?

Kosmetiikkatuotteen turvallisuusarvio eli CPSR (Cosmetic Product Safety Report) on kosmetiikkalainsäädännön edellyttämä ammattilaisen koostama arvio tuotteen turvallisuudesta. Kosmetiikkatuotteen turvallisuusarvion suorittaa siihen sopivan koulutuksen omaava asiantuntija. Turvallisuusarvioija arvioi EC 1223/2009 sekä SCCS:n ohjeistuksen mukaisesti tuotteen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti tekemällä analyysin kosmetiikkatuotteessa käytetyistä raaka-aineista ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä huomioiden käyttäjäryhmät, käyttötavat ja sekä altistusmäärät. Lisäksi arviossa otetaan huomioon mikrobiologinen laatu, fyysinen stabiilisuus, sekä tuotteen kemialliset ominaisuudet. Valmistajan tulee pyynnöstä esittää arvio muiden tuotetietojen ohella valvovalle viranomaiselle.

Mitä tietoja kosmetiikkatuotteen turvallisuusarviota varten tarvitaan?

Turvallisuusarvio pohjautuu valmistajan tuotteesta antamiin tietoihin. Turvallisuusarvioijan tulee tietää, mitä raaka-aineita tuotteessa on, millaisille käyttäjille tuotetta aiotaan markkinoida, ja miten tuotetta on tarkoitus käyttää. Nämä kaikki vaikuttavat tuotteen käyttöturvallisuuteen. Tuotetietoja varten valmistaja voi täyttää esitietolomakkeen, josta arvioija saa kaikki tarvittavat tiedot. Turvallisuusarviota varten tarvitaankin tuotteesta ainakin seuraavat tiedot:


  • Tuotteen nimi ja tunnistetiedot
  • Tuotteen koostumustiedot eli INCI %-osuuksina sekä pakkauskoko
  • Tuotetyyppi (Puhdistusgeeli, shampoo vai kasvovoide?) 
  • Käyttäjäryhmä (Onko tuote suunnattu aikuisille kuluttajille vai lapsille? Onko arviossa otettava huomioon muita erityiskäyttäjäryhmiä?)
  • Vastuuhenkilön eli useimmiten valmistajan tiedot ja yhteystiedot
Pyydä tarjous tuotteesi turvallisuusarvionnista