UKK - Usein kysytyt kysymykset


Mitä tietoja turvallisuusarviota varten tarvitaan?

  • Tuotenimi ja Koostumustiedot (%-osuudet, INCI)
  • Tuotetyyppi (kasvovoide, hammastahna vai ihoöljy?)
  • Käyttäjäryhmä, jolle tuote on suunnattu (kuluttajat yleisesti, alle 3-vuotiaat lapset, erityiskäyttäjäryhmät?)
  • Pakkauskoko
  • Valmistaja ja tuotteen vastuuhenkilö

EU:n kosmetiikkalainsäädännössä tuoteturvallisuus perustuu hyvin pitkälle tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden turvallisuuteen. Turvallisuusarviossa arvioidaankin tarkasti kunkin raaka-aineen turvallisuutta. Siksi tärkein perustieto on se, mitä raaka-aineita tuote sisältää ja millaisissa suhteissa.

Tuotetyypin perusteella arvioidaan tuotteen käyttöön liittyviä riskejä ja käyttäjien altistumista kullekin raaka-aineelle sekä tuotteelle kokonaisuutena. Silmänympärysvoidetta voi helposti joutua silmiin, jolloin siinä ei saa olla raaka-aineita, jotka aiheuttavat silmä-ärsytystä. Suihkugeeli taas huuhdellaan pois iholta, jolloin altistusta tapahtuu suhteessa huomattavasti vähemmän kuin vartalovoidetta käytettäessä, vaikka kumpaakin levitetään laajoille ihoalueille. Spray-tuotetta saatetaan hengittää. Hammastahnaa saatetaan niellä. Onko tuote turvallinen myös, jos se vahingossa päätyy pienen lapsen käsiin?

Turvallisuusarvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmien tuotteisiin, kuten alle 3-vuotiaiden lasten tuotteisiin. Tuotteessa pitäisi tällöin käyttää vain hyvin turvallisia, lapsille soveltuvia raaka-aineita. Myös sen mikrobiologista laatua tarkastellaan aikuisten tuotteita tiukemmin. Turvallisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös, jos tuote on suunniteltu käytettäväksi ongelmaiholle, herkkäihoisilla, tai allergisilla kuluttajilla.

 

Paljonko kosmetiikkatuotteen turvallisuusarvio maksaa?

Turvallisuusarvioon käytettävän työn määrä riippuu raaka-aineiden määrästä, tuotetyypistä, ja käyttäjäryhmästä. Jokainen raaka-aine arvioidaan erikseen, joten mitä enemmän raaka-aineita tuotteessa on, sitä enemmän siihen käytetään työaikaa. Joissakin tuotetyypeissä täytyy huomioida altistuminen myös vaihtoehtoisia altistusreittejä pitkin: Esimerkiksi spray-tuotteita voidaan hengittää tai hammastahnaa niellä. Lasten tuotteissa on varmistettava raaka-aineiden soveltuvuus lapsille. Näissä erikoistapauksissa tuotetyyppi vaikuttaa arvion kokonaishintaan. 


Sisältyykö tarjoamaanne turvallisuusarvioon tuotteiden CPNP-reksiteröinti? 

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) on EU:n ylläpitämä portaali, johon kaikki EU:ssa markkinoilla olevat kosmetiikkatuotteet tulee rekisteröidä. Tuemme valmistajia CPNP-rekisteröinnissä, ja autamme kaikissa rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa tarvittaessa kädestä pitäen.

CPNP-portaalia käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla ja tuotteet rekisteröidään organisaatiokohtaiselle valmistajan tai maahantuojan omalle tilille. Rekisteröinnistä vastaa tuotteen vastuuhenkilö, eli useimmiten tuotteita valmistava tai markkinoiva yritys. On tärkeää että rekisteröinnit tehdään valmistajan omilla tiedoilla ja valmistaja hallinoi omaa organisaatiotiliään. Turvallisuusarvioija ei voi rekisteröidä arvioituja tuotteita omilla tunnuksillaan.


Käytän samaa formulapohjaa ja lisään siihen vain muutamia raaka-aineita. Täytyykö näille kaikille olla erikseen oma turvallisuusarvionsa?

Kosmetiikan turvallisuusarvio on aina tuotekohtainen ja tuotetta arvioidaan kokonaisuutena. Kun valmispohjaan lisätään esimerkiksi hajusteita tai eteerisiä öljyjä, on mahdollista että tuotteen turvallisuusprofiili ja sen mukana suositellut varoitus- ja pakkausmerkinnät muuttuvat. Yhdellä arvioilla ei voi siis toteuttaa muunnelmia tuotteesta, jokainen muunnos arvioidaan omana tuotteenaan. Tuotteiden samankaltaisuus usein kuitenkin nopeuttaa työtä, ja tällöin hinnoittelussa voidaan usein tehdä kompromisseja.


Teen luonnonkosmetiikkaa ja käytän tuotteessani kasviperäisiä raaka-aineita. Mitä pitäisi ottaa huomioon?

Kasviperäisten raaka-aineiden hankinnassa, valmistuksessa ja kosmetiikkakäytössä tulee noudattaa hyvää tuotantotapaa (cGMP), tarkkaa hygieniaa, ja pyrkiä rajoittamaan laadunvaihtelua. Kasviperäisten raaka-aineiden suurimmat ongelmat liittyvät usein laadunvaihteluun - Ympäristötekijät vaihtelevat, ja kasvimateriaalin kemiallisessa koostumuksessa voi olla suurtakin vaihtelua riippuen kasvin keruuajankohdasta, kasvupaikasta, ja itse raaka-aineen esikäsittelystä.  On myös tärkeää muistaa, etteivät kaikki luonnosta saatavat raaka-aineet ole turvallisia, ja joissakin kasveissa voi olla jopa haitallisia aineita. Elintarvikekäyttöön soveltuvat kasviraaka-aineet ovat

Kun nämä näkökohdat otetaan huomioon ja panostetaan raaka-aineen tasalaatuisuuteen, eikä itse raaka-aineeseen liity kuluttajien kannalta ongelmallisia riskejä, kasviperäiset raaka-aineet soveltuvat erinomaisesti kosmetiikaan ja ovat turvallisia kuluttajille. Turvallisuusarvioijalle kannattaa toimittaa mahdollisimman tarkat tiedot käytetyistä raaka-aineista. 


Aion purkittaa öljyä X ja markkinoida sitä kosmetiikkakäyttöön. Pitääkö 100% kasviöljyllekin tehdä turvallisuusarvio? 

Kyllä. Jos tuotetta markkinoidaan kuluttajille kosmetiikkakäyttöön, kyseessä on uusi kosmetiikkatuote, jolle pitää laatia samat dokumentit kuin monimutkaisemmallekin kosmetiikkatuotteelle.


Entä jos tuote ei täytä jotakin vaatimusta? Hylätäänkö tuote?

Jos tuotteen kanssa ilmenee jokin ongelma, olemme yleensä yhteydessä valmistajaan ja keskustelemme, miten ongelma voidaan ratkaista ja millaisia vaihtoehtoja valmistajalla on. Asiakas ei tyypillisesti joudu tilaamaan arviota uudelleen, vaan prosessi jäädytetään, kunnes ongelma saadaan ratkaistua.

Turvallisuusarvion kaikki tiedot huomioiden arvioija tekee tuotteesta jonkin seuraavista lausunnoista:

  • Tuote on turvallinen ja sitä voidaan markkinoida erityisiä rajoituksia tai varoituksia.
  • Tuote on turvallinen, kun tietyt varoitusmerkinnät tai rajoitukset liitetään tuotteeseen.
  • Tuote ei ole turvallinen eikä sovellu kuluttajille.

Tuote ei saa sisältää asetuksen (EY N: o 1272/2008 (2008/1272/EY) liitteessä VI olevan 3 osan (2008/1272/EY) mukaisia karsinogeenisiä, sukusolujen perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita, jotka kuuluvat vastaavasti kategoriaan 1A, 1B tai 2. kosmeettisia valmisteita koskevan asetuksen (EY) N: o 1223/2009 mukaisesti, eikä kosmetiikassa kiellettyjä raaka-aineita EC 1223/2009 Annex II. Tuote ei saa sisältää aineosia, joiden käyttöä on rajoitettu, yli sallittujen pitoisuuksien. Tuotteen mikrobiologisen laadun pitää vastata kosmetiikan kriteerejä. Tuote suunnitellaan niin, että se täyttää nämä vaatimukset.