Raportit ja tutkimuskoosteet markkinointiväittämien tueksi

Tutkimuskoostet ja huolellinen markkinoinnin suunnittelu tukevat kosmetiikkavalmistajan markkinointiviestintää ja helpottavat laatimaan markkinointiväittämiä, jotka ovat ymmärrettäviä, asiakkaille hyödyllisiä, luotettavia, ja pohjautuvat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen.EU:n kosmetiikkadirektiivi säätelee kosmetiikkavalmisteiden markkinointia sekä markkinointiviestintää (Cosmetic Regulation Regulation (EC) No 1223/2009 Article 20: Product claims). Tuotteesta annetun tiedon on oltava hyödyllistä, ymmärrettävää ja luotettavaa niin, että kuluttajat sekä ammattikäyttäjät voivat tiedon pohjalta tehdä perusteltuja valintoja. Markkinointiväittämien pitää siis pohjautua tieteelliseen tutkimukseen. Valmistajan on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan käyttämänsä markkinointiväittämät.

Markkinointiväittämien tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimustiedon analysointi ja kokoaminen vaatii usein tutkimusmetodien hieman syvällisempää hahmottamista. Saatavilla olevan tutkimustiedon kokoaminen ja analysointi, sekä analyysiin pohjautuen suositukset markkinointiväittämistä helpottavat markkinointiviestinnän suunnittelussa. Tarvittaessa saatavilla olevaa tutkimustietoa voidaan täydentää kliinisillä kokeilla ja dermatologisilla testeillä.