Kosmetiikkatuotteiden testaus & laboratoriopalvelut

Perusmikrobitesteillä varmistetaan tuotteen hygienia ja tarkastetaan ettei tuottesta löydy haitallisia mikrobeja. Turvallisuuden arvioiminen edellyttää hygienian varmentamista, mutta valmistaja voi myös säännöllisesti testauttaa tuote-eriä osana omavalvontaa. Palveluihimme kuuluvat mm. mikrobitestaus, tuotteen fyysisen säilyvyyden testaus, sekä iho- ja silmä-ärsytystestit.Kosmetiikkatuotteiden fyysinen säilyvyys ja riitävä hygieniataso ovat käyttäjäturvallisuuden kannalta ensisijaisia tekijöitä, mutta  aiheuttavat usein haasteita tuotteen valmistajalle. 

Kuluttajakäytössä tuotteet altistuvat usein erittäin haastaville ympäristötekijöille, kuten lämpötilojen vaihteluille, kosteudelle, käyttäjien käsistä leviäville mikrobeille sekä UV-säteilylle. Siksi tuotteiden säilyvyyttä ja mikrobiologista laatua täytyy testata ja seurata osana omavalvontaa.
KOSMETIIKKATUOTTEEEN MIKROBIOLOGISEN LAADUN VARMENNUS ELI PERUSMIKROBITESTIT

 • Tulokset valmistuvat noin 3-5 arkipäivässä
 • Edullinen perusanalyysi kaikille kosmetiikkatuotteille, jolla varmistetaan että mikrobien määrä ei ylitä EU:ssa suositeltuja pitoisuuksia
 • Arvioidaan aerobisten mikrobien kokonaismäärä <1000 pmy/1 g tai ml tuotetta, ja tarkastetaan ettei näytteessä havaita haitallisia patogeeneja. Tutkimus toteutetaan viljelemällä mikrobeja lämpökaapissa


KOSMETIIKKATUOTTEEN FYYSISEN SÄILYVYYDEN TESTAUS (UV-ALTISTISTUKSEN JA LÄMMÖNVAIHTELUIDEN SIETOKYKY)


 • Tuotetyypistä riippuen säilyvyyden testaus kestää noin 1-6 kk lämpökäsittelyllä, testiprotokolla vaihtelee tuotetyypin ja pakkauksen mukaan
 • Tuote altistetaan lämmönvaihteluille ja UV-säteilylle
 • Tehdään tavallisesti säilyvyysajan määrittämiseksi ennen markkinoille laskemista

 KOSMETIIKKATUOTTEEN IHO- JA SILMÄ-ÄRSYTYSTESTIT IN VITRO (EPISKIN™)


 • Kauttamme saatavilla EU hyväksytyt ja eettiset EpiSkin™ testit, joissa iho- ja silmä-ärsytystä testataan solulinjoissa
 • Suositellaan etenkin täysin uudenlaisille tuotteille tai tuotteilla, joissa on käytetty korkeita pitoisuuksia aktiivisia ainesosia, tai esimerkiksi jos halutaan varmentaa tuotteen soveltuvuutta herkälle iholleRAAKA-AINEIDEN ERIKOISANALYYSIT


 • Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) menetelmällä voidaan esimerkiksi tunnistaa ja analysoida aktiivisen ainesosan pitoisuutta kasviperäisessä kosmetiikan raaka-aineessa
 • Esimerkiksi antioksidanttina tunnetun yhdisteen pitoisuus voidaan näin määrittääKOHDERYHMÄTESTIT


 • Pieniskaalaiset focus group -arviot tuotteesta, joilla kerätään kuluttajien mielipiteitä tuotteista. Kohderyhmien mielipide auttaa yrityksesi tuotekehitystyössä ja reseptiikan kehittämisessä.


   UV SUOJAKERTOIMEN (SPF) MÄÄRITYS

 • Kosmetiikan aurinkosuojakertoimen (SPF eli Sun Protection Factor) määritys UV-spektrometrisesti in vitro laboratoriomäärityksenä. Miten kosmetiikkatuotteiden säilyvyyttä ja laatua testataan ja mitä kriteerejä niiden tulee täyttää?


MIKROBIOLOGINEN LAATU JA TUOTTEEN HYGIENIA - MILLAISIA KRITEEREJÄ EU:SSA MARKKINOITAVAN KOSMETIIKKATUOTTEEN TULISI TÄYTTÄÄ?

Tuotteen mikrobiologista laatua arvioidaan sen käyttäjäryhmän perusteella. Joissain tapauksissa tuotetyyppi/koostumus vaikuttaa arviointiin. Läpäistäkseen turvallisuusarvion ja ollakseen soveltuva kuluttajamarkkinoille kosmetiikkatuotteen mikrobiologisen laadun tulee täyttää sille  EU:n SCCS:n suosituksessa määritellyt peruskriteerit:


I. Määrällinen analyysi - Mikrobien kokonaismäärä - Mikrobien määrän täytyy olla alle viitearvojen 1000 pmy (cfu) (aikuisten tuotteet) / 100 CFU (alle 3-vuotiaiden lasten tuotteet) per 1.0 g tai ml.

II. Laadullinen analyysi - Haitallisten mikrobien määrä - Tuotteessa ei saa löytyä haitallisia patogeenisia mikrobeja Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, tai Candida albicans

II. Haastetesti (PET/Challenge -testaus) - Säilöntäaineiden toimivuus - Tuotteen täytyy kestää, jos se altistuu ulkoiselle kontaminaatiolle.


Mitä nämä testit ovat ja miten tuotetyyppi vaikuttaa testaukseen?

Tuotteesta arvioidaan aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä, joka ei saa aikuisten tuotteissa ylittää 1000 CFU / 1,0 ml tai mg tuotetta, tai alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetussa tuotteissa 100 CFU / 1.0 g/ml tuotetta. Tuotteesta ei siis saa löytyä raja-arvoja ylittäviä määriä mikrobeja. Tuotteesta ei saa myöskään olla seuraavia ihmiselle haitallisia mikrobeja: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, tai Candida albicans.

Jos tuote on vesipitoinen (n. yli 3%), ja sen pH on yli 3 mutta alle 10, tulee sen lisäksi kestää ulkoinen kontaminaatio - Jos esimerkiksi sormista pääsee tuotteeseen haitallisia mikrobeja, mikrobikasvusto ei saa levitä tuotteeseen. Tästä pitävät huolen tuotteen säilöntäaineet. Säilöntäaineiden toimivuutta testataan rasitus- tai haastetestillä (PET/Challenge test). Tietyt tuotteet, kuten 100% öljyt, pH:ltaan äärimmäiset tuotteet, tai tuotteet jotka sisältävät tiettyjä hyvin voimakkaita kemikaaleja, voidaan jättää haastetestaamatta tietyin edellytyksin, sillä tälläisissa tuotteissa kasvuolosuhteet mikrobeille ovat hyvin heikot. Puhutaan ns. low risk -tuotteista.


KOSMETIIKKATUOTTEEN FYYSISEN SÄILYVYYDEN TESTAUS

Kosmetiikkatuotteen pakkaukseen tulee merkata säilyvyysaika erityisellä symbolilla (Voit lukea lisää pakkausmerkinnöistä täältä). Jotta tuotteelle voidaan taata tietty säilyvyysaika pakkauksen avaamisen jälkeen, täytyy myös sen fyysistä säilyvyyttä testata hygienian ja mikrobiolgisen laadun lisäksi.

Säilytysolosuhteet vaikuttavat olennaisesti siihen, miten kosmetiikkatuote kestää kuluttajakäytössä. Usein normaalissakin käytössä olosuhteet ovat vaativat - Tuotetta kosketellaan, ja sitä säilytetään usein lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa esimerkiksi kylpyhuoneessa. Käsilaukussa tai repussa matkaava tuote taas saattaa altistua pakkaselle. Jotta ongelmilta vältytään, tuote altistetaan fyysisten olosuhteiden vaihtelulle. UV-säteilyn sietokykyä testataan altistamalla tuotetta UV-valolle.