Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Käyttöturvallisuustiedote (eng. Safety Data Sheet tai SDS/MSDS) on asiakirja, josta kemikaalien käyttäjät saavat tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista sekä siitä, miten suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä aineiden ja seosten mahdollisilta haitoilta. Käyttäjät voivat olla joko yrityksiä tai yksityishenkilöitä, ja käyttää ainetta tai seosta joko sellaisenaan tai seoksena teollisessa ja ammatillisessa toiminnassa. Käyttöturvallisuustiedotteita laaditaan siis yleisesti monille kosmetiikan raaka-aineille, mutta joissakin tapauksissa myös kosmetiikkatuotteille.

Käyttöturvallisuustiedote on määrämuotoinen, ja sisältää tietyt ennalta määritellyt kohdat joissa käsitellään aineen ominaisuuksia sekä siihen liittyviä riskitekijöitä. Sen laadinnan toteuttamisesta vastaa aineen tai seoksen valmistaja tai maahantuoja. Koska tiedotteen laadinta vaatii lainsäädännön tuntemusta, usein laadintaan käytetään ulkoista asiantuntijaa. 

Käyttöturvallisuus on toimitettava aina jos: 

  • Aine tai seos on luokiteltu vaaralliseksi
  • Aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB)
  • Tai aine kuuluu muista kuin edellä mainituista syistä REACH-asetuksen mukaisen lupamenettelyyn sisällytettävien aineiden ehdokasluetteloon
  • Myös seoksista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi mutta jotka sisältävät vaaralliseksi luokiteltuja aineita määritettyinä pitoisuuksina on toimitettava käyttöturvallisuustiedote pyydettäessä


Voit lukea lisää käyttöturvallisuustiedotteista Turvallisuus ja Kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta.

Käyttöturvallisuustiedote voi olla hyödyllinen kuluttajatuotteille silloin, kun tuotteita viedään EU:n ulkopuolelle. Myös tietyt suuret jälleenmyyjät voivat edellyttää käyttöturvallisuustiedotetta. Se voi tulla kyseeseen myös, kun tuotetta jaellaan ammattikäyttöön.