Turvallinen kosmetiikkatuote koostuu turvallisista raaka-aineista

20.08.2018

Euroopan Unionissa kosmetiikkaturvallisuutta arvioidaan hyvin pitkälle yksittäisten raaka-aineiden turvallisuuden pohjalta. Lainsäädännön tarkoitus on suojella kuluttajia mahdollisesti haitallisilta ja vahingollisilta aineilta. Siksi joidenkin raaka-aineiden käyttö on kielletty kokonaan, ja joidenkin raaka-aineiden käyttöä on rajattu soveltuviin pitoisuuksiin, niitä saa käyttää vain tietyn tyyppisissä tuotteissa tai niitä ei saa käyttää tietyn tyyppisissä tuotteissa tai niitä ei saa käyttää tietyillä kuluttajaryhmillä (useimmiten lapsille tarkoitetuissa tuotteissa). Myös raaka-aineiden laatuun ja puhtauteen liittyen niihin voi kohdistua erityisiä vaatimuksia. Turvallisuusarviossa nämä tiedot otetaan luonnollisesti huomioon ja turvallisuusarvioija tarkastaa jokaisen raaka-aineen statuksen.


Esimerkkejä säilöntäaineiden pitoisuuksien rajoituksista kosmetiikkalainsäädännössä:

  • SODIUM BENZOATE - max. 0.5% (EC 1223/2009 Annex V/1)
  • POTASSIUM SORBATE - max. 0.6% (EC 1223/2009 Annex V/4)
  • PHENOXYETHANOL - max. 1.0% (EC 1223/2009 Annex V/29)
  • LACTIC ACID - Ei rajoituksia, mutta SCCS suosittelee seuraavaa: max. 2.5 % ja tuotteen pH ≥ 5.0, varottava joutumista silmiin eikä sovi UV-tuotteisiin


EU:n kosmetiikkalainsäädännössä joidenkin raaka-aineiden käyttö on kielletty kokonaan ja joillekin raaka-aineille on määritelty suurimmat sallitut pitoisuudet kosmetiikkatuotteissa. Lisäksi raaka-aineisiin voi kohdistua erityisrajoituksia koskien niitteen laatua sekä käyttösovelluksia. Näin pyritään suojelemaan kuluttajia mahdollisesti vahingollisilta aineilta. 


COSING-TIETOKANTA KOSMETIIKKAVALMISTAJAN TUKENA

Raaka-aineiden tiedot kannattaa aina tarkastaa myös EU:n CosIng-tietokannasta. Euroopan Komissio ylläpitää CosIng-tietokantaa, johon on koottu tietoja kosmetiikkatuotteissa käytttävistä raaka-aineista niiden yhdenmukaisilla INCI-nimillä. Tietokannassa on aina myös maininta, jos aineeseen kohdistuu lainsäädännöllisiä rajoituksia, tai jos SCCS on antanut raaka-aineen käyttöä koskevan virallisen lausonnon.

Rajoituksista saa tietoa, kun tarkastaa raaka-aineiden statuksen CosIng-tietokannasta. Tietokannasta raaka-aineita voi hakea niiden INCI-nimillä, tarkastaa INCI-nimen oikean kirjoitusasun sekä maininnat lainsäädännössä ja mahdolliset SCCS:n lausunnot raaka-aineesta.

Rajoituksista saa tietoa, kun tarkastaa raaka-aineet CosIng-tietokannasta. Viitaukset lainsäädäntöön kannattaa tarkastaa suoraan kosmetiikkalainsäädännöstä. Kun valmistaja huomioi jo formulan suunnitteluvaiheessa yksittäisiin raaka-aineisiin liittyvät rajoitukset, ei tuotteen turvallisuuden varmentamisen kanssa tule jatkossakaan ongelmia - Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.