Kosmetiikan tärkeimmät trendit vuonna 2019: Vastuullisuus nousemassa yhä keskeisämmäksi teemaksi

02.01.2019


Zero Waste ja vastuullisuus ovat kosmetiikan vuoden 2019 kantavia teemoja, ennustaa Mintel. Vuonna 2019 tehdään yksinkertaisia, muunneltavia ja konstailemattomia tuotteita. Tuotteiden alkuperä ja tuotantoketjun läpinäkyvyys korostuvat. Inspiraatiota saadaan hyvinvointi- ja ruokatrendeistä ja superfoodeista, mutta huomio kiinnittyy yhä selvemmin myös kosmetiikkasektorin yhteen polttavimmista kysymyksistä: Pakkaukseen. Mihin kosmetiikkavalmistajan kannattaa kiinnittää huomiota vuonna 2019? Listäsimme kolme isoa teemaa, joiden suhteen kosmetiikkavalmistajan kannattaa pysyä ajantasalla.PAKKAUSINNOVAATIOLLA KOHTI ZERO WASTE -TAVOITTEITA

Mintel ennustaa Zero Waste -ideologian näkyvän selkeästi vuoden 2019 pakkaustrendeissä. Suomalaiset valmistajat ovat kotimaisen biohajoavan Sulapacin kosmetiikkapakkausten myötä Zero Waste -trendin edelläkävijöitä, mutta vuodesta 2019 ennustetaan pakkausinnovaatioiden osalta vilkasta. Biohajoavien pakkausten lisäksi myös pakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys nousevat keskeisiksi kysymyksiksi. Valmistajan kannattaa pohtia, voisiko esimerkiksi ulkopakkauksesta tehdä helposti upcyclattavan, kuten Mintelin raportissa mainittu Miller Harris Forage Fragrancen käyttämä kierrätysmateriaaleista valmistettu kaunis rasia, joka on tehty kestämään niin että sitä voidaan uudelleenkäyttää esimerkiksi pienten tavaroiden säilyttämiseen. Kestävyyttä mietitään nyt paljon laajemmin, ja tiedostavat valmistajat huomioivat myös ständit ja pop-upit, joissa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassaolevaa ympäristöä ja audiovisuaalista mediaa lyhytikäisten rakenteiden sijaan.

Pakkausinnovaatiotioiden ennustetaan vuonna 2019 nousevan keskiöön. Upcycling eli materiaalien uudelleen hyödyntäminen on ehdottomasti nouseva trendi. Kuluttajat odottavat entistä läpinäkyvämpiä tuotantoketjuja ja eettisiä tuotteita. Mintelin mukaan pienet ja ketterät kosmetiikkayritykset voivat tarttua vastuullisuusteemoihin aggressiivisemmin ja tehdä Zero Waste -trendistä tai muista kestävän kehityksen teemoista yrityksensä kantavan idean.


YKSINKERTAISET JA SELKEÄT KOSMETIIKKATUOTTEET SEKÄ TUOTTEIDEN ALKUPERÄ OVAT NOUSEVIA TRENDEJÄ

Mintelin ennusteen mukaan vuoden 2019 trendinä nähdään kosmetiikkatuotteissa selkeäti Anti Fast Beauty, eli muotiin tulevat ovat ajattomat, yksinkertaiset ja helposti muunneltavat sekä yhdisteltävät tuotteet. Aistillisuus on tärkeää ja etnisyys ja alkuperä saavat näkyä tuotteissa. Suomalaiset valmistajat voivat korostaa puhdasta luontoa, mutta myös siihen liittyviä tarinoita.

Kertakäyttökulttuuria haastetaan tuotteilla joiden käyttöikä on pidempi. Uudenlaisia tuotteita ja aktiivisia ainesosia kehitetään tuotteiden käyttöiän pidentämiseen, esimerkiksi Cosmoprofin ja Cosmopackin palkitsemilla Gotha Second Chance Mascara Drop -tipoilla voidaan elvyttää vanha maskara. Valmistajat voivat myös omalla kuluttajaviestinnällään auttaa kosmetiikkakuluttajia käyttämään tuotteita entistä kestävämmin: Netissä on paljon tutoriaaleja ja DIY videoita, joilla esimerkiksi neuvotaan miten lattialle pudonneen luomiväripaletin tai puuterirasian jauheeksi pirstaloitunut meikki saadaan helposti fiksattua entiselleen. Saman ajatuksen pohjalta on kehitelty kuluttajatuotteita, esimerkkinä MoonMousse Magic Repair Kit.

Yksinkertainen on kaunista - Simppelit, helposti yhdisteltävät ja muunneltavat ihonhoitotuotteet nousevat vastustamaan Fast Beauty -kertakäyttökulttuuria. Myös alkuperällä on yhä enemmän merkitystä. Rohkeimmat hakevat kosmetiikan aktiivisia ainesosia teollisuuden sivuvirroista tai kierrätysmateriaaleista.


DIGITALISAATIO TULEE NÄKYMÄÄN KOSMETIIKKASEKTORILLA YHÄ VOIMAKKAAMMIN, MYÖS VIESTINNÄN ROOLI KOROSTUU KOSMETIIKAN MARKKINOINNISSA

Myös digitalisaation odotetaan näkyvän entistä voimakkaammin kosmetiikkasektorilla, ja erilaisia sovelluksia voidaan hyödyntää esimerkiksi yksilöllisissä tuotevalinnoissa tai tuotantoketjun ja tuotteen aitouden varmentamisessa. Kuluttajaviestintä nousee yhä isompaan rooliin, ja valmistajien kannattaakin miettiä miten viestinnällä voidaan ohjeistaa kuluttajia käyttämään tuotteita turvallisesti, ottamaan niistä kaikki hyöty irti, ja käytön jälkeen kierrättämään pakkaukset oikeaoppisesti.  Meiltä suomesta löytyy esimerkiksi CosmEthics, joka on mahtava esimerkki siitä miten kosmetiikka-alalla voidaan hyödyntää teknologiaa.